Giải thưởng và danh hiệu

Giải thưởng và danh hiệu năm 2019

 • Top10 Báo cáo thường niên tốt nhất của nhóm Large Cap (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
 • Top5 Báo cáo quản trị công ty tốt nhất của nhóm Large Cap (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
 • Giải Nhất hạng mục giải Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
 • Top 14 Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới (LACP).
 • Giải Vàng Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành Tài chính - Bảo hiểm (LACP)
 • Top 10 “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019” lần thứ 4 liên tiếp (VCCI)
 • Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019 (Forbes Việt Nam)
 • Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019 (Forbes Việt Nam)


Giải thưởng và danh hiệu năm 2018

 • Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm Large Cap 2018 (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
 • Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
 • Báo cáo phát triển bền vững tiếng Việt xuất sắc năm 2018 (LACP)
 • Top 23 báo cáo phát triển bền vững và báo cáo tích hợp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2018 (LACP)
 • Top 53 Báo cáo Phát triển bền vững và báo cáo tích hợp xuất sắc nhất thế giới (LACP)
 • Giải Vàng Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành Tài chính - Bảo hiểm (LACP)
 • Giải Bạc Báo cáo tự thực hiện 2018 (LACP)
 • Giải Bạch kim Báo cáo thường niên xuất sắc nhất ngành Tài chính – Bảo hiểm (LACP)
 • TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2018 (Forbes Việt Nam)
 • Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018 (Nhịp cầu đầu tư)
 • “Thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu” (The Brand Laureat)
 • Doanh nghiệp niêm yết có chất lượng quản trị công ty vượt trội (giải Quản trị công ty ASEAN)


Giải thưởng và danh hiệu năm 2017

 • TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017 (Forbes Việt Nam)
 • Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2017 (Nhịp cầu đầu tư)
 • Tập đoàn Tài chính quản trị tốt nhất Việt Nam năm 2017 - Best Financial Group Governance – Vietnam 2017 (Capital Financial International (CFI), Anh quốc)
 • Top10 Doanh nghiệp bền vững xuất sắc nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp (VCCI, VBCSD)
 • Top10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2017 (Vietnam Report)
 • Dẫn đầu Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên xuất sắc nhất 2017 (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
 • Top18 Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới năm 2017 (LACP)
 • Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất Châu Á năm 2017 (ASRA Works)
 • Giải Bạc Báo cáo tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên quốc tế MerComm Annual Report Competition (ARC)