An Phát Hưng Gia

1,000,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Một ngôi nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười, lấp lánh niềm vui nơi mọi ước mơ của từng thành viên trong gia đình đều trở thành hiện thực: trường đại học danh tiếng cho con trẻ, ngôi nhà đầy đủ tiện nghi cho gia đình và những chuyến du lịch tới nhiều quốc gia trên thế giới.Hãy cùng giải pháp Bảo hiểm - Tài chính hoàn hảo “An Phát Hưng Gia” của Bảo Việt Nhân thọ chuẩn bị cho mọi kế hoạch trong cuộc đời.


BẠN ĐƯỢC QUYỀN LỢI GÌ

BẢO VỆ

• Quyền lợi bảo hiểm Tử vong (2 lựa chọn)

- Quyền lợi Cơ bản (Giá trị tích lũy cao): Bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm (gia tăng) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong.

- Quyền lợi Vượt trội (Giá trị bảo vệ cao): Bằng tổng của Số tiền bảo hiểm (gia tăng) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong.

• Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn:

Chi trả quyền lợi bằng 100% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong

• Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

Ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, tối đa 500 triệu đồng

• Có thể lựa chọn Số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hàng năm


ĐẦU TƯ TIẾT KIỆM

• Quyền lợi đáo hạn:

Khi Người được bảo hiểm sống đến độ tuổi mà Quý khách đã lựa chọn để nhận Quyền lợi đáo hạn tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả toàn bộ 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng (sau khi trừ các khoản nợ (nếu có)).

• Khách hàng được hưởng lãi suất đầu tư được công bố sau khi kết thúc mỗi năm tài chính và không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu.

• Hưởng Quyền lợi Duy trì hợp đồng

• Hưởng Quyền lợi Thưởng gia tăng giá trị tài khoản:

Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả cho Khách hàng mỗi năm bằng cách cộng vào Giá trị tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng thỏa mãn quy định tại Điều khoản. Hợp đồng càng có giá trị lớn thì quyền lợi Thưởng càng cao.


LINH HOẠT

• Linh hoạt lựa chọn, điều chinh số tiền bảo hiểm, thay đổi Quyền lợi bảo hiểm tử vong, điều chỉnh Tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm.

• Linh hoạt trong đóng phí bảo hiểm: thay đổi số phí bảo hiểm, tạm ngừng đóng phí, thay đổi định kỳ đóng phí, thời hạn đóng phí hoặc đóng thêm phí.

• Linh hoạt trong Tạm ứng, rút tiền hoặc khôi phục, chấm dứt Hợp đồng.


GIA ĐÌNH

Khách hàng được tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ cho bản thân hoặc cho người thân trong gia đình:

• Nhóm sản phẩm bảo vệ trước các rủi ro tai nạn

• Nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trợ cấp y tế

• Nhóm sản phẩm miễn đóng phí khi gặp rủi ro.


Quyền lợi

Quyền lợi nổi bật của sản phẩm An Phát Hưng Gia:

✔️ Phạm vi bảo vệ rộng với mức bảo vệ cao

✔️ Lựa chọn Số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hằng năm

✔️ Thêm Quyền lợi duy trì Hợp đồng & Thưởng gia tăng Giá trị tài khoản

✔️ Giải pháp Linh hoạt vượt trội

✔️ Quyền lợi đầu tư được đảm bảo với Lãi suất cam kết tối thiểu

Biểu phí
Bồi thường
Bình luận