BaoViet Partnership

Liên hệ
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

BaoViet Partnership là gói sản phẩm dành riêng cho khách hàng của Bảo Việt, đem đến hàng loạt ưu đãi dành cho khách hàng khi có nhu cầu vay vốn. Một giải pháp tài chính toàn diện kết hợp giữa BAOVIET Bank và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt.


Đối tượng khách hàng:

- KHCN của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

- KHCN là Đại lý nhân thọ, phi nhân thọ.

- KHCN của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt.


Sản phẩm cho vay:

- Vay mua bất động sản, xây dựng, sửa chữa nhà ở.

- Vay mua/ bù đắp mua xe ô tô.

- Vay bổ sung vốn lưu động, đầu tư TSCĐ/bù đắp đầu tư TSCĐ phục vụ SXKD.

- Vay bổ sung vốn lưu động, đầu tư TSCĐ/bù đắp đầu tư TSCĐ, tài trợ dự án cho DNTN mà KH làm chủ


Ưu đãi sản phẩm:

- Chương trình ưu đãi lãi suất khi KH tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ
           + Lãi suất 6%/năm trong tối đa 06 tháng từ ngày giải ngân
           + Lãi suất 8%/năm trong tối đa 09 tháng từ ngày giải ngân
-  Ưu đãi trả nợ trước hạn:
            + Miễn phí trả nợ trước hạn sau 60 tháng
            + BAOVIET Bank không thu hồi phần lãi suất đã ưu đãi
-  Ưu đãi khác:
            + KH nhân thọ khi gửi tiết kiệm có nhu cầu vay cầm cố/thấu chi giấy tờ có giá được giảm 0.5% biên độ so với lãi suất cho vay đối với KHCN của BAOVIET Bank
            + Phương thức trả nợ linh hoạt
            + Thủ tục đơn giản

Quyền lợi
Biểu phí
Bồi thường
Bình luận