BaoViet One Care

Liên hệ
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ

Mỗi khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực bắt đầu từ năm 2010 trở lên và đã qua thời gian cân nhắc

- Tổng các hợp đồng có phí bảo hiểm đóng định kỳ tối thiểu 30 triệu đồng/năm

Sẽ được nhận 01 Voucher xác nhận là khách hàng được ưu đãi BAOVIET One Care.
Voucher được phân phối qua kênh đại lý của Bảo Việt nhân thọ và được BAOVIET Bank định danh trên hệ thống để khách hàng hưởng các ưu đãi dành riêng như sau:


Quyền lợi đặc biệt:

- Miễn phí chuyển tiền trong hệ thống, ngoài hệ thống, nộp/rút tiền mặt (VND) tại quầy

- Miễn phí phát hành thẻ tín dụng và phí thường niên năm đầu tiên

- Tặng 0,1% lãi suất với các khoản gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn tại BAOVIET Bank

- Giảm 0,5% lãi suất vay cầm cố, thấu chi GTCG BAOVIET Bank với các khoản vay phê duyệt và giải ngân trong thời gian hưởng ưu đãi

- Ưu đãi khi vay vốn có TSĐB với 03 phương án để khách hàng lựa chọn: 


Quyền lợi
Biểu phí
Bồi thường
Bình luận