Gói Cho Vay Doanh Nghiệp 3.000 Tỷ VNĐ

Liên hệ
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Với mong muốn đồng hành, hỗ trợ kịp thời các khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ tiếp cận nguồn vốn ngắn hạn ưu đãi, cùng các gói sản phẩm dịch vụ phù hợp, BAOVIET Bank triển khai gói tín dụng ưu đãi 3.000 tỷ đồng dành riêng cho doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn lần đầu.


Đối tượng khách hàng:

Là KHDN mới:

- Chưa từng có quan hệ tín dụng với BAOVIET Bank.

- hoặc có ngày tất toán khoản cấp tín dụng cuối cùng trên 6 tháng.


Thời hạn cho vay:

- Cho vay ngắn hạn, tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày giải ngân.


Mức lãi suất hấp dẫn:

- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng (trả lãi sau) + biên độ thay đổi lãi suất.


Thời gian vayBiên độ thay đổi lãi suất tối thiểu
A,BC,D,E
Dưới 3 tháng2.4%3%
Từ 3 tháng đến 6 tháng2.8%3.4%
Quyền lợi
Biểu phí
Bồi thường
Bình luận