Gom lộc phát tài Online

Liên hệ
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Với phương châm “Tích tiểu thành đại”, tiết kiệm gửi góp "Gom lộc phát tài" là một gợi ý hoàn hảo để bạn có thể tích lũy những khoản thu nhập nhỏ nhàn rỗi, hoàn thành những hoạch định trong tương lai

Đặc điểm sản phẩm:

- Loại tiền gửi: VND

- Phương thức trả lãi: Cuối kỳ

- Mức gửi tối thiểu ban đầu: 300.000 VND

- Mức gửi tối thiểu các lần sau: 300.000 VND

- Kỳ hạn: 03, 06, 09, 12, 18, 24, 36 tháng

- Lãi suất: Lãi suất thả nổi theo lãi suất thị trường


Tiện ích sản phẩm:

- Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn hàng ngày.

- Tự động chuyển tiền hàng tháng từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tích lũy.

- Chủ động gửi tiền tích lũy bằng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến vào bất cứ lúc nào


Hồ sơ đăng ký:

- Đã khai báo thông tin và đăng ký sử dụng dịch vụ ebanking tại BAOVIET Bank

Quyền lợi
Biểu phí
Bồi thường
Bình luận