Hưu Trí An Khang

1,000,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Bạn đang không có sự chuẩn bị nào cho cuộc sống khi nghỉ hưu và phó thác hoàn toàn vào trợ cấp của nhà nước sau này?

Bạn đang công tác và có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng lương hưu từ nguồn đó không đủ để Bạn sống thoải mái khi nghỉ hưu?
Sống quây quần cùng con cháu là điều ai cũng mong muốn nhưng sống độc lập tài chính và không phụ thuộc vào chu cấp của con cái không phải ai cũng làm được.
Thấu hiểu những lo âu và mong muốn được chia sẻ bao ước mơ tốt đẹp trên mỗi chặng đường trong cuộc sống, Bảo Việt Nhân thọ mang đến cho bạn kế hoạch hưu trí dành cho cá nhân Hưu Trí An Khang. Đây chính là sự chuẩn bị tài chính tốt nhất để bạn có thể tận hưởng một cuộc sống về già độc lập, “rủng rỉnh” như khi còn ở ”tuổi xuân xanh” cho đến tận cuối đời với mức lương hưu như mong muốn.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

Bảo vệ
- Quyền lợi trợ cấp mai táng
- Quyền lơi bảo hiểm tử vong
- Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Đầu tư tiết kiệm
- Quyền lợi rút Tài khoản bảo hiểm hưu trí
- Quyền lợi duy trì Tài khoản gồm: a) Quyền lợi duy trì đóng góp và b) Quyền lợi gia tăng Giá trị Tài khoản
- Quyền lợi hưu trí định kỳ
- Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu để Người được bảo hiểm được nhận ngay một phần Giá trị Tài khoản (25% hoặc 50% Giá trị Tài khoản) tại lần nhận
- Quyền lợi hưu trí đầu tiên
- Đầu tư an toàn và hiệu quả với Quỹ hưu trí tự nguyện


Quyền lợi

Quyền lợi nổi bật của sản phẩm Hưu Trí An Khang:

✔️ Quyền lợi Hưu trí định kỳ - Thảnh thơi với cuộc sống khi nghỉ hưu. Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu

✔️ Đầu tư an toàn và hiệu quả với Quỹ hưu trí tự nguyện

✔️ Quyền lợi bảo vệ toàn diện - Sự đảm bảo an toàn tài chính trước rủi ro trong cuộc sống

✔️ Quyền lợi Tạm ứng từ Giá trị tài khoản - Rút Giá trị Tài khoản

✔️ Quyền lợi Duy trì Hợp đồng - phần thưởng đặc biệt dành cho Hợp đồng hưu trí 

✔️ Linh hoạt xây dựng kế hoạch hưu trí phù hợp với các nhu cầu khác nhau

Biểu phí
Bồi thường
Bình luận