Quỹ đầu tư trái phiếu

100,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT - BVBF

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định. Khai thác các yếu tố mang tính dài hạn của nền kinh tế, thị trường lãi suất cố định. Lớp tài sản (TPCP, TPDN) có tiêu chuẩn đầu tư cao, phải đảm bảo NY hoặc sẽ NY trong vòng 12 tháng.


Lợi ích khi đầu tư vào quỹ BVBF

- Khả năng sinh lời tốt, ổn định

- An toàn và minh bạch

- NĐT cá nhân hoặc tổ chức có thể đầu tư vào các lớp tài sản (có quy mô vốn lớn) với số vốn đầu tư nhỏ


Ngày thành lập

20/04/2016


Phí

- Phí quản lý: 0,5%/NAV/năm

- Phí phát hành: 0,15 - 0,3% tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ (tuỳ quy mô đầu tư)

- Phí mua lại: 0 - 0,3% giá trị giao dịch thành công (tùy thời gian nắm giữ)

- Phí chuyển đổi: 0 -  0,1% giá trị chuyển đổi (tùy thời gian nắm giữ)


Giá trị đặt mua tối thiểu

1.000.000 đồng


Số dư tối thiểu

05 Chứng chỉ Quỹ


Hạn nộp lệnh

14h45, Thứ Ba hàng tuần (ngày T-1)


Tỷ suất lợi nhuận tiêu chuẩn

Bình quân lãi suất tiền gửi 06 tháng của 04 ngân hàng VCB, BID. CTG, MBB


Chương trình đầu tư định kỳ

- Đầu tư có kỷ luật hàng tháng hoặc hàng quý với chỉ từ 100.000đ/ tháng hoặc 300.000đ/quý

- Nhà đầu tư được giảm từ 20% đến 40% phí giao dịch CCQ thông thường với quy mô tương ứng với thời gian cam kết đăng ký

Quyền lợi
Biểu phí
Bồi thường
Bình luận