Trái phiếu IBOND

Liên hệ 1,000,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

I. Giới thiệu dịch vụ Giao dịch Trái phiếu iBond.

Giao dịch Trái phiếu iBond là hình thức Khách hàng mua và cam kết bán lại trái phiếu. Đây là một kênh đầu tư mới dành cho khách hàng cá nhân đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả do BVSC phát triển và phân phối.

Đối tượng: Mọi khách hàng Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đầu tư và hưởng mức lãi suất cao vượt trội và cơ chế linh hoạt hơn hình thức gửi tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi tại Ngân hàng.

Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ tại tất cả các Phòng Giao dịch của BVSC trên toàn quốc.

II. Đặc trưng của dịch vụ

Đặc tính

Trái phiếu iBondFix

Trái phiếu iBondVar

Thời gian thực hiện

Từ 8h00 đến 16h00 tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Giá trị giao dịch tối thiểu

100.000.000 đồng

100.000.000 đồng

Công thức tính lãi

Tiền lãi đầu tư trái phiếu = Giá trị hợp đồng * Lãi suất của kỳ hạn * Số ngày thực tế nắm giữ/365

Thuế TNCN

0.1% * Giá trị bán

Lãi suất cao nhất

8,31%/năm

8,11%/năm

Kỳ hạn tối đa

12 tháng (365 ngày)

12 tháng (365 ngày)

Tất toán trước hạn

Không

Tất toán khi đáo hạn

Tự động

Tự động

Cơ chế

Khách hàng mua trái phiếu và thực hiện bán lại trái phiếu vào ngày kết thúc kỳ hạn. Khách hàng được hưởng tiền lãi chính là chênh lệch giữa giá trị bán và giá trị mua tương đương tiền lãi đầu tư trái phiếu theo kỳ hạn và lãi suất tương ứng đã được xác định tại thời điểm đăng ký mua.

Khách hàng mua trái phiếu và được bán lại một phần hay toàn bộ trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào mong muốn trong thời hạn 365 ngày và được mua lại tự động đối với phần trái phiếu nắm giữ đến khi đáo hạn. Khách hàng được hưởng tiền lãi chính là chênh lệch giữa giá trị bán và giá trị mua tương đương tiền lãi đầu tư trái phiếu theo biểu lãi suất lũy tiến tương ứng thời gian nắm giữ thực tế.

III. Lợi ích của dịch vụ đối với khách hàng

- Lợi tức cao vượt trội so với lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc chứng chỉ tiền gửi cùng kỳ hạn, lên đến 8,31%/năm

- Kỳ hạn linh hoạt và cố định phù hợp.

- An toàn tuyệt đối

- Được mua lại tự động khi đáo hạn và tại bất kỳ thời điểm nào mong muốn.

- Danh mục trái phiếu đã được BVSC thẩm định kỹ càng

- Giao dịch online thuận tiện

IV. Quy trình Giao dịch Trái phiếu iBond

- Ký Hợp đồng để đăng ký dịch vụ Giao dịch Trái phiếu iBond với BVSC

- Lựa chọn lãi suất và kỳ hạn giao dịch trái phiếu

- Thực hiện giao dịch mua và cam kết bán lại trái phiếu iBond qua hệ thống online hoặc giao dịch tại quầy. Việc thanh toán tiền mua trái phiếu tự động trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

- Khi đến hạn, giao dịch bán lại trái phiếu được thực hiện tự động theo thỏa thuận, nhận tiền bán trái phiếu về tài khoản giao dịch chứng khoán.

V. Lãi suất của dịch vụ Giao dịch Trái phiếu iBond

1. Dịch vụ Giao dịch trái phiếu iBondFix

 Trái phiếu iBondFix

Khách hàng nắm giữ đến khi đáo hạn

Kỳ hạn (ngày)

90

180

270

365

Lãi suất (%/năm)

6.91

7.51

8.14

8.31

Lãi suất thực nhận (%/năm)

6.50

7.30

8.00

8.20

 

Ví dụ minh họa: Một Khách hàng cá nhân mua 10.000 trái phiếu iBondFix trị giá 1,05 tỷ đồng từ ngày 06/10/2020 với kỳ hạn 365 ngày hưởng lãi suất 8.31%/năm.

Giao dịch của Khách hàng được diễn giải như sau:

Ví dụ minh họa

Dịch vu

       Giao dịch trái phiếu iBondFix

Số lượng mua TP

       10,000

Kỳ hạn (Ngày)

       365

Lãi suất (%/năm)

       8.31%

Ngày mua

       06/10/2020

Ngày bán dự kiến

       06/10/2021

Thời gian nắm giữ (Ngày)

       365

Giá mua (VND/Trái phiếu)

       105,000

Giá trị tiền mua (VND)

1,050,000,000

Giá bán (VND/Trái phiếu)

113,725.5000

Giá trị tiền bán (VND)

1,137,255,000

Thuế thu nhập cá nhân (VND)

1,137,255

Giá trị bán thực nhận (VND)

1,136,117,745

Lãi suất thực nhận (%/năm)

        8.20%

 

Lưu ý: Trường hợp Khách hàng là Nhà đầu tư tổ chức không chịu Thuế thu nhập cá nhân do đó Lãi suất thực nhận sẽ là 8.31%/năm.

2. Dịch vụ Giao dịch trái phiếu iBondVar

 

Kỳ hạn (ngày)

Dịch vụ này cho phép Khách hàng rút vốn linh hoạt

Áp dụng lãi suất theo kỳ hạn liền kề trước đó cho các giao dịch không tròn kỳ hạn

Kỳ hạn (ngày)

<30

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

365

Lãi suất (%/năm)

0.5

6.42

5.81

6.41

6.31

6.25

7.11

7.08

7.06

7.84

7.83

7.82

8.11

Lãi suất thực nhận (%/năm)

 

5.20

5.20

6.00

6.00

6.00

6.90

6.90

6.90

7.70

7.70

7.70

8.00

 

Ví dụ minh họa: Một Khách hàng cá nhân mua 10.000 trái phiếu iBondVar trị giá 1,05 tỷ đồng từ ngày 06/10/2020 với kỳ hạn 365 ngày lãi suất 8.11%/năm.

Trong quá trình đầu tư, ngày 05/02/2021 khách hàng bán 2.000 trái phiếu (vì 2.000 trái phiếu bán trước hạn có số ngày nắm giữ là 122 ngày nên khách hàng được hưởng biểu lãi suất kỳ hạn 120 ngày là 6.31 %/năm) và giữ lại 8.000 trái phiếu đến khi đáo hạn.

Giao dịch của Khách hàng được diễn giải như sau:

Ví dụ minh họa

Dịch vu

      Giao dịch trái phiếu iBondVar

Số lượng mua TP

      10,000

Kỳ hạn (Ngày)

       365

Lãi suất (%/năm)

       8.31%

Ngày mua

       06/10/2020

Ngày bán dự kiến

       06/10/2021

Thời gian nắm giữ (Ngày)

       365

Giá mua (VND/Trái phiếu)

       105,000

Giá trị tiền mua (VND)

1,050,000,000

 

Ví dụ minh họa

Số lượng mua TP bán trước hạn

       2,000

Ngày bán

       05/02/2021

Thời gian nắm giữ (Ngày)

       122

Lãi suất 120 ngày (%/năm)

       6.31%

Giá mua (VND/Trái phiếu)

       105,000

Giá trị tiền mua (VND)

210,000,000

Giá bán (VND/Trái phiếu)

107,214.5507

Giá trị tiền bán (VND)

214,429,101

Thuế thu nhập cá nhân (VND)

214,429

Giá trị bán thực nhận (VND)

214,214,672

Lãi suất thực nhận (%/năm)

       6.00%

 

Ví dụ minh họa

Số lượng mua TP bán đáo hạn

       8,000

Ngày bán

       06/10/2021

Thời gian nắm giữ (Ngày)

       365

Lãi suất (%/năm)

       8.11%

Giá mua (VND/Trái phiếu)

       105,000

Giá trị tiền mua (VND)

840,000,000

Giá bán (VND/Trái phiếu)

113,515.5000

Giá trị tiền bán (VND)

908,124,000

Thuế thu nhập cá nhân (VND)

908,124

Giá trị bán thực nhận (VND)

907,215,876

Lãi suất thực nhận (%/năm)

       8.00%

 

Lưu ý: Trường hợp Khách hàng là Nhà đầu tư tổ chức không chịu Thuế thu nhập cá nhân do đó Lãi suất thực nhận sẽ là 8.11%/năm.

FAQs - NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1, Làm thế nào để Giao dịch Trái phiếu iBond tại BVSC?

Cách 1: Giao dịch Online (Tài khoản đã đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và Khách hàng ký Hợp đồng Giao dịch Trái phiếu iBond): Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến để thực hiện giao dịch.

Cách 2: Giao dịch tại quầy

Khách hàng mang theo Chứng minh thư đã đăng ký để thực hiện giao dịch tại các hệ thống Phòng Giao dịch của BVSC. Ký Hợp đồng, nộp tiền vào tài khoản chứng khoán và thực hiện đăng ký mua trái phiếu iBond.

2, Tôi nên lựa chọn dịch vụ giao dịch trái phiếu iBond nào và quy định thời gian giao dịch trái phiếu iBond của BVSC?  

Khi có nhu cầu khách hàng có thể liên hệ với BVSC để mua trái phiếu iBond vào tất cả các ngày làm việc từ 8h đến 16h.

BVSC có hai loại: Trái phiếu iBondFixTrái phiếu iBondVar.

-     Dịch vụ Giao dịch trái phiếu iBondFix: là dịch vụ có mức lãi suất cao nhất tương ứng với các kỳ hạn cố định 90 ngày, 180 ngày, 270 ngày và 365 ngày. Khách hàng nên lựa chọn dịch vụ này khi có nguồn tiền nhàn rỗi phù hợp với các kỳ hạn nêu trên để hưởng mức lãi suất tốt nhất.

-     Dịch vụ Giao dịch trái phiếu iBondVar: là dịch vụ có mức lãi suất cạnh tranh và khả năng rút vốn linh hoạt tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng tối đa 365 ngày sau khi mua, khách hàng có thể bán lại toàn bộ/một phần số trái phiếu đã mua cho BVSC. Khách hàng được hưởng lãi suất cho phần trái phiếu bán lại tương ứng kỳ hạn nắm giữ thực tế trong trường hợp tất toán 1 phần hoặc toàn bộ trước hạn. Khách hàng nên lựa chọn dịch vụ này khi có nhu cầu đầu tư lãi suất cao nhưng vẫn mong muốn khả năng rút vốn linh hoạt khi có nhu cầu sử dụng tiền.

3, Giao dịch Trái phiếu iBond tại BVSC có gì khác so với gửi tiết kiệm?

Dịch vụ Giao dịch Trái phiếu iBond của BVSC mang lại cho khách hàng lựa chọn linh hoạt và tối ưu hơn gửi tiết kiệm:

-     Đối với dịch vụ trái phiếu iBondFix, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao vượt trội so với lãi suất tiết kiệm với mức lãi suất lên đến 8,31%/năm, lãi suất thực nhận đối với Khách hàng cá nhân 8,20%/năm.

-     Đối với dịch vụ trái phiếu iBondVar, khách hàng được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm kỳ hạn tương ứng, đồng thời có thể bán lại trái phiếu (rút tiền đầu tư) bất kỳ lúc nào. Trường hợp bán lại trước hạn, nếu Khách hàng gửi tiết kiệm sẽ chỉ được tính theo lãi suất không kỳ hạn, nhưng nếu giao dịch trái phiếu iBond tại BVSC thì khi bán lại trước hạn Khách hàng sẽ được nhận lãi theo biểu lãi suất lũy tiến tương ứng với thời gian nắm giữ thực tế. Biểu lãi suất lũy tiến của dịch vụ trái phiếu iBondVar đều ở mức cao và hấp dẫn hơn lãi suất tiết kiệm với mức lãi suất lên đến 8,11%/năm, lãi suất thực nhận đối với Khách hàng cá nhân 8,0%/năm.

Khách hàng thực hiện giao dịch trái phiếu iBond tại BVSC trên chính tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện trên online nên hoàn toàn chủ động linh hoạt và nhanh chóng chuyển đổi tiền đầu tư chứng khoán sang giao dịch trái phiếu iBond và ngược lại.

4, Giao dịch Trái phiếu iBond tại BVSC, tôi được lãi suất nào cao nhất?

Để được hưởng mức lãi suất cao nhất, khách hàng mua dịch vụ trái phiếu iBondFix và nắm giữ đủ 365 ngày.

-     Dịch vụ giao dịch trái phiếu iBondFix có lãi suất cao nhất là: 8.31%/năm, lãi suất thực nhận đối với Khách hàng cá nhân 8,2%/năm.

-     Dịch vụ giao dịch trái phiếu iBondVar có lãi suất cao nhất là: 8.11%/năm, lãi suất thực nhận đối với Khách hàng cá nhân 8,0%/năm.

Biểu lãi suất áp dụng thay đổi theo từng thời kỳ.

5, Giao dịch Trái phiếu iBond tại BVSC có rủi ro gì không?

Khách hàng thực hiện giao dịch trái phiếu iBond tại BVSC hoàn toàn không có rủi ro bởi BVSC cam kết mua lại và việc mua lại được thực hiện tự động trên tài khoản vào ngày đáo hạn với mức lãi suất cao vượt trội so với lãi suất tiết kiệm.

Quyền lợi
Biểu phí
Bồi thường
Bình luận