Ưu đãi lãi suất dành cho KHDN hiện hữu

Liên hệ
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, từ nay đến 30/06/2021, BAOVIET Bank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu năm 2021 với hạn mức gói tín dụng là 3000 tỷ đồng.

 

Đối tượng khách hàng:

Là KHDN hiện hữu: 

- Khách hàng đã có quan hệ tín dụng (vay vốn, phát hành bảo lãnh) tại BAOVIET Bank nhưng hiện đã hết dư nợ và có ngày tất toán khoản cấp tín dụng cuối cùng không quá 12 tháng; hoặc

- Khách hàng đang có quan hệ tín dụng tại BAOVIET Bank.

- Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ:

  • Tài khoản tiền gửi thanh toán.
  • Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động hoặc trung dài hạn.
  • Và sử dụng thêm từ một sản phẩm, dịch vụ khác của BAOVIET Bank.

 

Thời hạn cho vay:

- Cho vay ngắn hạn.

- Cho vay trung dài hạn.

 

Mức lãi suất hấp dẫn:

- Chương trình đáp ứng cho nhu cầu vốn vay với nhiều gói ưu đãi để khách hàng lựa chọn:

 

 

KỲ ƯU ĐÃI

KỲ SAU ƯU ĐÃI

Lãi suất cho vay ngắn hạn

  • Gói ưu đãi 1: 6,3%/năm cố định 3 tháng đầu
  • Gói ưu đãi 2: 6,8%/năm cố định 6 tháng đầu
  • Các tháng tiếp theo áp dụng theo biểu lãi suất thả nổi hiện hành của BAOVIET Bank.
  • Kỳ điều chỉnh lãi suất: Theo quy định

Lãi suất cho vay trung dài hạn

  • Gói ưu đãi 1: 7%/năm cố định 3 tháng đầu
  • Gói ưu đãi 2: 7,5%/năm cố định 6 tháng đầu
  • Gói ưu đãi 3: 8%/năm cố định 12 tháng đầu

Điều kiện khác: Khách hàng cam kết không tất toán toàn bộ khoản vay trong thời gian áp dụng gói ưu đãi. Trường hợp khách hàng tất toán toàn bộ khoản vay trong thời gian áp dụng gói ưu đãi, Khách hàng chịu mức phí phạt trả nợ trước hạn tăng 1% so với quy định.

Quyền lợi
Biểu phí
Bồi thường
Bình luận