Priority – Dành cho cá nhân

Quyền lợi nổi bật của sản phẩm An Phát Cát Tường:

✔️ Tích hợp toàn diện 12 Quyền lợi bảo vệ, tích lũy và đầu tư trong 1 Hợp đồng duy nhất

✔️ Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn lên đến 15 tỷ đồng

✔️ Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư/đột quỵ lên đến 2,5 tỷ đồng

✔️ Chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng cho Trợ cấp nằm viện và Phẫu thuật

✔️ Giải pháp tài chính linh hoạt theo nhu cầu, ưu việt hơn với Phí đóng 01 lần và 5 năm